Adatvédelmi irányelvek és Cookie (süti) szabályzat

A Pont Neked Personal Training és a pontnekedbudapest.hu weboldal (továbbiakban: honlap) tulajdonosa Nádasi Krisztián egyéni vállalkozó (adószám: 68280453-1-42, székhely: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. Fszt. 1; e-mail cím: nadasikr@gmail.com; telefonszám: +36209171858), a továbbiakban Adatkezelő.

Az Adatkezelő elkötelezett a fenti honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató célja a fenti honlapot látogató felhasználók tájékoztatása a kezelt adatok köréről, az adatok védelme érdekében tett intézkedésekről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://pontnekedbudapest.com

Az adatvédelmi, és cookie (süti) szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://pontnekedbudapest.com/adatvedelem

Jelen tájékoztatás az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) – való megfelelés céljából készült.

  • Az adatkezelő: Nádasi Krisztián egyéni vállalkozó (adószám: 68280453-1-42, székhely: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. Fszt. 1.; e-mail cím: nadasikr@gmail.com, telefonszám: +36209171858)
  • A kezelt adatok köre: a honlapon megadott név, telefonszám és az önkéntesen megadott, általános és egészségi állapotra vonatkozó adatok.
  • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, illetve az állapotfelméréshez szükséges, minél pontosabb stratégia, kezelési és felkészülési terv kialakítása.
  • Adatkezelés időtartama: a honlapon megadott adatok elküldésével a honlapot felkereső egyén hozzájárul, hogy a megadott személyes adataidat kizárólag a fenti célokra visszavonásig vagy az állapotfelmérésen való részvételig az Adatkezelő kezelje, és nyilván tartsa. Az adatokat az Adatkezelő 1 évente felülvizsgálja, és szükség szerint törli.
  • Adattárolás módja: elektronikusan.
  • A személyes adat jogosultját, továbbra is megilleti a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, elfeledtetéshez, adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való jog.
  • Az Adatkezelő szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük az 2. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét – melyek kezelésére hozzájárulást kapott –, kizárólag a PNPT részére történő munkavégzés, az „állapotfelmérés” okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a vonatkozó jogszabályokat.
  • Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.
  • Jogorvoslati lehetőségek: Amennyiben az egyén, mint a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelésének vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy a békés rendezés érdekében felveszi a kapcsolatot a honlap tulajdonosával, hogy az esetleges sérelmeket orvosolhassa. Az egyén jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel is fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu

 

Cookie (süti) szabályzat

Azért, hogy a honlap megfelelően működjön, a felhasználói élményt javítsuk, vagy lássuk a weboldal statisztikáit és célzott hirdetéseket tudjuk előállítani, a webhely ún. cookie-k (kisméretű szöveges adatfájlok, sütik) használatát igényelheti – mint minden weboldal.

Ezekben az esetekben, amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak a jelen webhelyen már megadott adatait nem kell újra megadnia, ezáltal a betöltés gyorsabb legyen.

A cookie-k használata egy lehetőség a webhely kényelmesebb böngészéséhez, de a cookie-k használatát a felhasználó bármikor a saját böngészőjében letilthatja. A webhely egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így előfordulhat, hogy ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amelyekben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, nem lesznek elérhetőek.

Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a felhasználó a cookie-kat kategóriánként megtekinthesse, azok használatához hozzájárulhasson, vagy azokat elutasítsa.

Lehetőség van az összes cookie egyszerre történő elfogadására, illetve elutasítására is. Fontos tudni, hogy bizonyos típusú cookie-k letiltása hatással lehet az oldallal kapcsolatos élményre és az általunk kínált szolgáltatásokra. A látogató választásának megfelelően személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalhoz, viszont elengedhetetlen az adatvédelmi szabályzat elfogadása (kipipálása) a honlap jelentkezési felületének kitöltése esetén.

A cookie-khoz való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelések jogszerűségét.

Az szolgáltató adatai megegyeznek az Adatkezelő adataival.

Budapest, 2023. október 18.